DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

ETS 300 052-5:1997

Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN); Shërbimi suplementar i Numrit të Abonentit të Shumëfishtë (MSN); Protokolli i Sistemit Dixhital të Sinjalizimit të Abonentëve Nr. një (DSS1); Pjesa 5: Struktura e grupit të testimit dhe qëllimet e testimit (TSS&TP) specifikimet për rrjetin

Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number (MSN) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network

General information

40.20    

40.60   

DPS

DPS/KT 10

European Norm

33.020  

Scope

Kjo pjesë e pestë e ETS 300 052 specifikon strukturën e grupit të testimit dhe qëllimet e provës (TSS&TP) për Ana e rrjetit të pikës së referencës T ose pika e referencës S dhe T koincidente (siç përcaktohet në ITU-T Rekomandimi I.411 [6]) i zbatimeve në përputhje me standardin e fazës së tretë për Multiple Shërbimi suplementar i Numrit të Abonentit (MSN) për Shërbimet Dixhitale të Integruara Pan-Europiane Rrjeti (ISDN) me anë të protokollit të Sistemit Dixhital të Sinjalizimit të Abonentëve Nr. një (DSS1), ETS 300 052-1 [1].

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
ETS 300 052-5:1997
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Related project

Adopted from ETS 300 052-5: May 1997

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login