DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN ISO 11146-2:2021

Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer - Metodat e provës për gjerësinë e lazerit ,divergjencat e këndeve dhe raportet e shpërndarjes së rrezeve - Pjesa 2: Rreze të përgjithshme astigmatike (ISO 11146-2:2021)

Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams (ISO 11146-2:2021)

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    3 maj 2023

DPS

DPS/KT 215

European Norm

31.260  

Scope

Ky standard përcaktojnë metodat për matjen e gjerësisë së rrezeve (diametrit), këndeve të divergjencës dhe raporteve të përhapjes së rrezeve të rrezeve lazer. Standardi është i zbatueshëm për trarët e përgjithshëm astigmatikë ose për llojet e panjohura të trarëve.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN ISO 11146-2:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Related project

Adopted from EN ISO 11146-2:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login