DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 18113-4:2022

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 4: Reagentët diagnostike për pajisjet in vitro për vetë - testim

In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing
29 gush 2023

General information

60.60     29 gush 2023

DPS

DPS/KT 140

International Standard

11.100.10  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky standard përcakton kërkesat për informacionin e dhënë nga prodhuesi i reagentëve diagnostikues in vitro (IVD), kalibruesve dhe kontrolleve të destinuara për vetë-testim.

Standardi mund të zbatohet edhe për aksesorët.

Gjithashtu standardi është i zbatueshëm për etiketat për kontejnerët e jashtëm dhe të menjëhershëm dhe për udhëzimet për përdorim.

Ky dokument nuk vlen për:

a) instrumente ose pajisje IVD;

b) Reagentë IVD për përdorim profesional.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 18113-4:2022
60.60 Standard published
29 gush 2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login