DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 18113-3:2022

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 3: Instrumentet e diagnostikimit in vitro për përdorim profesional

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use
29 gush 2023

General information

60.60     29 gush 2023

DPS

DPS/KT 140

International Standard

11.100.10  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky standard përcakton kërkesat për informacionin e dhënë nga prodhuesi i instrumenteve diagnostikuese in vitro (IVD) të destinuara për përdorim profesional.

Standardi vlen edhe për aparatet dhe pajisjet e destinuara për t'u përdorur me instrumentet IVD për përdorim profesional.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 18113-3:2022
60.60 Standard published
29 gush 2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login