DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH ISO 18113-3:2022

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 3: Instrumentet e diagnostikimit in vitro për përdorim profesional

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    3 maj 2023

DPS

DPS/KT 140

International Standard

11.100.10  

Scope

Ky standard përcakton kërkesat për informacionin e dhënë nga prodhuesi i instrumenteve diagnostikuese in vitro (IVD) të destinuara për përdorim profesional.

Standardi vlen edhe për aparatet dhe pajisjet e destinuara për t'u përdorur me instrumentet IVD për përdorim profesional.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH ISO 18113-3:2022
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login