DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN ISO/TR 22411:2021

Të dhëna ergonomike për përdorim në zbatimin e ISO/IEC Udhëzues 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)

Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)

General information

40.20     15 shk 2024

40.60   

DPS

DPS/KT 114

Technical Report

01.120     11.180.01  

Scope

Ky dokument ofron të dhëna ergonomike për zhvilluesit standardë për t'i përdorur në aplikimin e ISO/IEC Guide 71:2014 për të adresuar aksesueshmërinë në standarde. Këto të dhëna mund të përdoren gjithashtu nga ergonomistët dhe projektuesit për të mbështetur zhvillimin e produkteve, sistemeve, shërbimeve, mjediseve dhe objekteve më të aksesueshme. Të dhënat e ergonomisë përfshijnë të dhëna sasiore dhe njohuri në lidhje me karakteristikat dhe aftësitë themelore të njeriut, si dhe të dhëna specifike për kontekstin dhe detyrat specifike, të gjitha duke u bazuar në kërkimin e ergonomisë.

Të dhënat u fokusuan në efektet e plakjes dhe/ose pasojat e llojeve të ndryshme të paaftësisë shqisore, fizike dhe njohëse njerëzore. Ai nuk përmban të dhëna të përgjithshme ergonomike që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me plakjen ose paaftësinë. Të dhënat e paraqitura në këtë dokument nuk janë shteruese për shkak të mungesës së të dhënave të disponueshme për disa aspekte të karakteristikave dhe aftësive njerëzore në lidhje me plakjen dhe aftësitë e kufizuara.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN ISO/TR 22411:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
15 shk 2024

Related project

Adopted from CEN ISO/TR 22411:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login