DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 10017:2021

Menaxhim i cilësisë - Udhëzim për teknikat statistikore për ISO 9001:2015

Quality management — Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
27 pri 2022

General information

60.60     27 pri 2022

DPS

DPS/KT 1

International Standard

03.120.30     03.120.10  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky dokument jep udhëzime për zgjedhjen e teknikave të përshtatshme statistikore që mund të jenë të dobishme për një organizatë, pavarësisht nga madhësia apo kompleksiteti, në zhvillimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në përputhje me ISO 9001:2015. Ky dokument nuk ofron udhëzime se si të përdoren teknikat statistikore.

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH ISO 10017:2004

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 10017:2021
60.60 Standard published
27 pri 2022

Related project

Adopted from ISO 10017:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login