DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DS ISO/TS 20658:2017

Laboratorët mjekësorë - Kërkesat për mbledhjen, transportimin, marrjen dhe trajtimin e mostrave

Medical laboratories — Requirements for collection, transport, receipt, and handling of samples
15 pri 2021

General information

60.60     15 pri 2021

DPS

DPS/KT 140

Technical Specification

11.100.01  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Dokumenti DS ISO/TS 20658:2017 përcakton kërkesat dhe rekomandimet e praktikave të mira për mbledhjen, transportin, marrjen dhe trajtimin e mostrave të destinuara për ekzaminime laboratorike mjekësore. Ky dokument është i zbatueshëm për laboratorët mjekësorë dhe shërbimet e tjera mjekësore të përfshira në proceset e paraekzaminimit laboratorik që përfshijnë kërkesën për ekzaminim, përgatitjen dhe identifikimin e pacientit, mbledhjen e mostrave, transportin, marrjen dhe ruajtjen.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
DS ISO/TS 20658:2017
60.60 Standard published
15 pri 2021

Related project

Adopted from ISO/TS 20658:2017

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login