DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH IEC 60870-4:1990 ED1:2021

Pajisje dhe sisteme telekontrolli - Pjesa 4: Kërkesat e performancës

Telecontrol equipment and systems. Part 4: Performance requirements

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    4 maj 2023

DPS

DPS/KT 9

International Standard

33.2  

Scope

Merret me ato karakteristika që ndikojnë në performancën e sistemeve të telekomandimit dhe lidh karakteristikat me funksionet e aplikimit dhe të përpunimit. Vendos një grup rregullash për të vlerësuar dhe specifikuar kërkesat e performancës së sistemeve të telekontrollit; aty ku është e mundur, klasat e performancës janë specifikuar për secilën nga pronat e mbuluara.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH IEC 60870-4:1990 ED1:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Related project

Adopted from IEC 60870-4:1990 ED1

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login