DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS/KT 9

Teknologjia e komunikimit dhe informacionit

Aktiv

Committee

Anni Dasho

Arjana Llangozi

Arjana.Llangozi@dps.gov.al

Public documents

Scope

KT 9 është krijuar në vitin 2008 në përputhje me Ligjin Nr. 9870, datë 02.04.2008 “Për Standardizimin”, me rregulloren e brendshme dhe duke ndjekur strategjinë e CEN/CENELEC dhe ISO/IEC mbi krijimin dhe funksionimin e komiteteve teknike. Antarët e këtij KT janë të gjithë specialist të fushës dhe operojnë si në fushën e shërbimeve, trupave të certifikimit, universitetit dhe shkollave profesionale. Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CENELEC/IEC dhe ISO/IEC në lidhje me kërkesat e sigurisë së pajisjeve elektronike në fushat e Audio/Video, Teknologjisë së Informacionit dhe Teknologjisë së Komunikimit, rrjete kabllore për sinjale televizive, sinjale zanore dhe shërbime ndërvepruese, pajisjet e ekranit me ekran të sheshtë ose jo, Sistemet elektronike të shtëpive dhe ndërtesave , matja kontrolli dhe automatizimi i proceseve industrial etj.

Një nga fushat më të rëndësishme është teknologjia e informacionit që mbulohet nga KT i IEC ISO/IEC JCT 1 i cili ka zhvilluar një numër të madh standardesh të fushës së teknologjisë së informacionit, ku më i rëndësishmi është seria e standardeve ISO/IEC 27000 për sistemet e manxhimit të sigurisë së informacionit. Gjithasshtu ky standard është shumë i kërkuar dhe shumë i përdorshëm sot kur edhe qeveria shqiptare e ka një nga prioritet e saj teknologjinë e informacionit, duke ngritur një nga Agjensitë kombëtare AKSHI, i cili është qëndra e të gjitha sistemeve të komunikimit ndërinstitucional dhe që menaxhon sigurinë e komunikimit të të gjithë institucioneve shtetëtore.

Gjithashtu e-Albania, portail qeveritar i menaxhuar nga AKSHI dhe ku të gjithë qytetarët aplikojnë për të gjithë dokumentacionet dhe shërbimet qeveritare, është një portal ku bëhet menaxhimi i të gjithë të dhënave të shtetasve shqiptar dhe siguria e ruajtjes së këtyre të dhënave është objekti kryesor dhe kërkon një system menaxhimi tepër të sofistikuar dhe të sigurtë. Pikërisht ky KT mbulon me standarde këtë fushë të sigurisë së të dhënave dhe i vë ato në dispozicion të palëve të interesuara që i përdorin këto standarde.

Gjithashtu një pjesë e këtyre standardeve janë edhe standarde të harmonizuara nën direktivat LVD dhe EMC, kryesisht një grup standardesh që i përkasin fushës së sistemeve të lundrimit detar dhe radiokomunikimit, si edhe rregulloret që lidhen me performancën e energjesë në ndërtesa, shpërndarja e rrjetit inteligjent dhe rregulloreve lidhur me Ekodizajnin 2009/125/EC..

Përgatitja e standardeve për të gjitha aspektet e sistemeve elektronike të shtëpisë dhe ndërtesave në lidhje me shoqërinë e informacionit është një fushë tjetër e mbuluar nga ky KT. Më në detaje: Përgatitja e standardeve për të siguruar integrimin e një spektri të gjerë aplikimesh kontrolli dhe aspektet e kontrollit dhe menaxhimit të aspekteve të tjerave. Aplikime brenda dhe përreth shtëpive dhe ndërtesave, duke përfshirë portat për në media të ndryshme transmetimi dhe rrjete publike duke marrë parasysh të gjitha çështjet e EMC dhe sigurisë elektrike dhe funksionale.

Facts and digits

122

New projects

1519

Published standards

1

Meetings

8

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CLC/TC 108X


Origjina: CENELEC
O member from 13 pri 2022

CLC/TC 108X


Origjina: CENELEC

O member from 13 pri 2022

CLC/TC 209


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 209


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 110


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 110


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 215


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 215


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 205


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 205


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 80


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 80


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 65X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 65X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 206


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 206


Origjina: CENELEC

O member

CEN/SS F12


Origjina: CEN
O member

CEN/SS F12


Origjina: CEN

O member

TC 108


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 108


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 110


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 110


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

CLC/TC 100X


Origjina: CENELEC
O member from 7 qer 2021

CLC/TC 100X


Origjina: CENELEC

O member from 7 qer 2021

TC 100


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 100


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 65


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 65


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65B


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65B


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65A


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65A


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65C


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65C


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65E


Origjina: IEC
O member from 7 qer 2021

TC 65/SC 65E


Origjina: IEC

O member from 7 qer 2021

ISO/IEC JTC 1/SC 7


Origjina: ISO
O member from 7 qer 2019

ISO/IEC JTC 1/SC 7


Origjina: ISO

O member from 7 qer 2019

CLC/TC 57


Origjina: CENELEC
O member from 21 qer 2021

CLC/TC 57


Origjina: CENELEC

O member from 21 qer 2021

CLC/SR 100


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 100


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

TC 57


Origjina: IEC
from 14 dhj 2021

TC 57


Origjina: IEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 3D


Origjina: CEN
from 14 dhj 2021

CLC/SR 3D


Origjina: CEN

from 14 dhj 2021

CLC/BTTF 157-1


Origjina: CENELEC
O member from 16 dhj 2021

CLC/BTTF 157-1


Origjina: CENELEC

O member from 16 dhj 2021

ISO/IEC JTC 1/SC 27


Origjina: ISO
O member from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 27


Origjina: ISO

O member from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 6


Origjina: ISO
O member from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 6


Origjina: ISO

O member from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 2


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 2


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 17


Origjina: ISO
from 20 dhj 2017

ISO/IEC JTC 1/SC 17


Origjina: ISO

from 20 dhj 2017

ISO/IEC JTC 1/SC 22


Origjina: ISO
from 3 tet 2018

ISO/IEC JTC 1/SC 22


Origjina: ISO

from 3 tet 2018

ISO/IEC JTC 1/SC 23


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 23


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 24


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 24


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 25


Origjina: IEC
from 29 nën 2019

ISO/IEC JTC 1/SC 25


Origjina: IEC

from 29 nën 2019

ISO/IEC JTC 1/SC 27


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 27


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 28


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 28


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 29


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 29


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 31


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 31


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 32


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 32


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 34


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 34


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 35


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 35


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 36


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 36


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 37


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 37


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 38


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 38


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 39


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 39


Origjina: ISO

from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 40


Origjina: ISO
O member from 27 nën 2020

ISO/IEC JTC 1/SC 40


Origjina: ISO

O member from 27 nën 2020

ISO/IEC JTC 1/SC 41


Origjina: ISO
from 10 mar 2022

ISO/IEC JTC 1/SC 41


Origjina: ISO

from 10 mar 2022