DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS IEC TS 60870-5-7:2013 ED1

Pajisje dhe sisteme telekontrolli - Pjesa 5-7: Protokollet e transmetimit - Zgjerimet e sigurisë në protokollet IEC 60870-5-101 dhe IEC 60870-5-104 (duke zbatuar IEC 62351)

Telecontrol equipment and systems - Part 5-7: Transmission protocols - Security extensions to IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-104 protocols (applying IEC 62351)

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    4 maj 2023

DPS

DPS/KT 9

Technical Specification

33.2  

Scope

IEC/TS 60870-5-7:2013(E) përshkruan mesazhet dhe formatet e të dhënave për zbatimin e IEC/TS 62351-5 për vërtetim të sigurt si një shtesë e IEC 60870-5-101 dhe IEC 60870-5-104. Qëllimi i këtij standardi bazë është të lejojë marrësin e çdo Njësie të të Dhënave të Protokollit të Aplikimit IEC 60870-5-101/104 (APDU) të verifikojë që APDU është transmetuar nga një përdorues i autorizuar dhe se APDU nuk është modifikuar në tranzit. Ai ofron metoda për të vërtetuar jo vetëm pajisjen që e ka origjinën APDU-në, por edhe përdoruesin individual njerëzor nëse kjo aftësi mbështetet nga pjesa tjetër e sistemit të telekomandimit. Ky specifikim synohet gjithashtu të përdoret, së bashku me përkufizimet e IEC/TS 62351-3, në lidhje me standardin shoqërues IEC 60870-5-104.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS IEC TS 60870-5-7:2013 ED1
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Related project

Adopted from IEC TS 60870-5-7:2013 ED1

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login