DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DS IEC TR 60870-6-505:2002 ED1

Pajisje dhe sisteme telekontrolli - Pjesa 6-505: Protokollet e telekontrollit në përputhje me standardet ISO dhe rekomandimet ITU-T - TASE.2 Udhëzues përdorimi

Telecontrol equipment and systems - Part 6-505: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 User guide
21 sht 2023

General information

60.60     21 sht 2023

95.99   

DPS

DPS/KT 9

Technical Report

33.200  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Është një raport teknik që ofron udhëzime për përdoruesit e shërbimeve që vlerësojnë, prokurojnë dhe konfigurojnë TASE.2, si dhe ndihmon shitësit që zbatojnë TASE.2 në produktet e tyre. Përshkruan serverin individual dhe objektet e të dhënave që përfshijnë TASE.2, me referenca të kryqëzuara në specifikim. Ofron kuptimin bazë të nevojshëm për të përdorur specifikimet TASE.2 në një mënyrë të informuar.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
DS IEC TR 60870-6-505:2002 ED1
60.60 Standard published
21 sht 2023

Related project

Adopted from IEC TR 60870-6-505:2002 ED1

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login