DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN ISO/TS 21184:2021

Sistemet e transportit inteligjent bashkëpunues (C-ITS) - Korniza e menaxhimit të të dhënave të transportit global (GTDM) (ISO/TS 21184:2021)

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

03.220.01     35.240.60  

Scope

Ky dokument përcakton klasat e standardizuara të të dhënave në një Format të të Dhënave të Transportit Global (GTDF) dhe mjetet për t'i menaxhuar ato.
Aplikimi dhe kontrolli i aksesit i bazuar në role te burimet në GTDF janë specifikuar në përputhje me certifikatat IEEE 1609.2.
Ky dokument specifikon GTDM si një aftësi ITS-S e cila është një veçori opsionale (aftësitë e ITS janë të specifikuara në ISO 24102-6).
Modeli i të dhënave të kontrollit të aksesit GT (GTAC) specifikon lejet e aksesit në të dhënat dhe kontrollin e funksionit duke përcaktuar mekanizmat e bazuar në role.
Modeli i të dhënave të monitorit të funksionit GT (GTFM) specifikon një metodë konfigurimi për të gjeneruar një logjikë të rrjedhës për qëllime monitorimi, p.sh. duke respektuar parametrat e të dhënave në lidhje me një kufi të përcaktuar.

Related directives

Directives related to this standards.

2010/40/EU

Direktiva 2010/40/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 7 korrik 2010 në kuadrin e vendosjes së sistemeve të transportit Inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe përballjes me mënyrat e tjera të Tekst transportit me EEA

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN ISO/TS 21184:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN ISO/TS 21184:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login