DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

prDS CEN ISO/TS 21184:2021

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)

General information

40.60     May 11, 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

03.220.01     35.240.60  

Scope

Ky dokument përcakton klasat e standardizuara të të dhënave në një Format të të Dhënave të Transportit Global (GTDF) dhe mjetet për t'i menaxhuar ato.
Aplikimi dhe kontrolli i aksesit i bazuar në role te burimet në GTDF janë specifikuar në përputhje me certifikatat IEEE 1609.2.
Ky dokument specifikon GTDM si një aftësi ITS-S e cila është një veçori opsionale (aftësitë e ITS janë të specifikuara në ISO 24102-6).
Modeli i të dhënave të kontrollit të aksesit GT (GTAC) specifikon lejet e aksesit në të dhënat dhe kontrollin e funksionit duke përcaktuar mekanizmat e bazuar në role.
Modeli i të dhënave të monitorit të funksionit GT (GTFM) specifikon një metodë konfigurimi për të gjeneruar një logjikë të rrjedhës për qëllime monitorimi, p.sh. duke respektuar parametrat e të dhënave në lidhje me një kufi të përcaktuar.

Related directives

Directives related to this standards.

2010/40/EU

Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport Text with EEA relevance

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN ISO/TS 21184:2021
40.60 Close of voting
May 11, 2022

Related project

Adopted from CEN ISO/TS 21184:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login