DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DS CWA 17553:2020

Mbuluesit e fytyrës për komunitetin - Udhëzues për kërkesat minimale, metodat e testimit dhe të përdorimit

Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use
3 korr 2020

General information

60.60     2 korr 2020

DPS

DPS/KT 160

Pure national standard

13.340.20  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky dokument përcakton kërkesat minimale për mbuluesit e fytyrës (maskat) njëpërdorimëshe dhe mbuluesit e fytyrës (maskat) të ripërdorshme të cilat janë të projektuara për publikun e gjerë. Kërkesat minimale të këtij dokumenti përfshijnë: - projektimin, - performancën, - metodat e testimit, - paketimin, - markimin dhe, - informacionin për përdorimin e tyre. Dokumenti nuk është i zbatueshëm për mbuluesit e fytyrës (maskat) për fëmijët nën moshën 3 vjeç.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
DS CWA 17553:2020
60.60 Standard published
2 korr 2020

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login