DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 14683:2019+AC:2019

Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit

Medical face masks - Requirements and test methods
24 mar 2020

General information

60.60     29 jan 2020

DPS

DPS/KT 205

European Norm

11.140  

Scope

Ky Standard Evropian përcakton ndërtimin, projektimin, kërkesat e performancës dhe metodat e provës për maskat e fytyrës të cilat përdoren në mjekësi për kufizimin e transmetimit të agjentëve infektivë nga stafi mjekëor tek pacientët gjatë procedurave kirurgjikale (operacione) dhe në mjedise të tjera spitalore. Gjthashtu standardi sqaron se një maskë fytyre e cila përdoret në fushën e mjekësisë gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale (operacioneve) e cila ka një ruajtje të përshtatshme ndaj transmetimit të mikrobeve, mund te jetë shumë efektive në uljen e transmetimit të agjentëve infektivë nga hunda dhe goja e një bartësi asimptomatik ose të një pacienti me simptoma klinike. Shtojca A e këtij standardi jep informacion për përdoruesit e maskave mjekësore të fytyrës.

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 14683:2014

NOW

PUBLISHED
SSH EN 14683:2019+AC:2019
60.60 Standard published
29 jan 2020

Related project

Adopted from prEN 14683

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login