DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 166:2001

Mbrojtja vetiake e syve - Specifikime

Personal eye-protection - Specifications
9 tet 2007

General information

60.60     9 tet 2007

DPS

DPS/KT 160

European Norm

13.340.20  

Scope

This European standard specifies functional requirements for various types of personal eye-protectors. The transmittance requirements for various types of filter oculars are given in separate standards (see clause 3).

Related directives

Directives related to this standards.

89/686/EEC

Pajisjet mbrojtëse personale (PPE)

Të harmonizuara
2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme

2016/425

Të harmonizuara

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH EN 166:2001
60.60 Standard published
9 tet 2007

Related project

Adopted from EN 166:2001

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login