DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 12967-1:2020

“Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes”

Standardi ofron udhëzime dhe kërkesa për përshkrimin, planifikimin dhe zhvillimin e sistemeve të reja, si dhe për integrimin e sistemeve ekzistuese të informacionit, si brenda një ndërmarrjeje, ashtu edhe nëpër ndërmarrje të ndryshme të kujdesit shëndetësor, nëpërmjet një arkitekture,që integron të dhënat e përbashkëta dhe logjikën e biznesit në një shtresë specifike arkitekturore (dmth. programi i shërbimit). A është i dallueshëm nga programet e tjera individuale dhe i aksesueshëm në të gjithë sistemin e informacionit dhe funksionon përmes përzgjedhjes së shërbimeve.

Për më tepër klikoni për informacion mbi standarin:

Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes

50.99 FDIS or proof approved for publication

DPS/KT 224 më tepër