DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 12967-1:2020

Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes

Health informatics — Service architecture (HISA) — Part 1: Enterprise viewpoint
8 gush 2022

General information

60.60     8 gush 2022

DPS

DPS/KT 224

International Standard

35.240.80  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky dokument ofron udhëzime dhe kërkesa për përshkrimin, planifikimin dhe zhvillimin e sistemeve të reja, si dhe për integrimin e sistemeve ekzistuese të informacionit, si brenda një ndërmarrjeje ashtu edhe nëpër organizata të ndryshme të kujdesit shëndetësor, nëpërmjet një arkitekture që integron të dhënat e përbashkëta dhe logjikën e biznesit në një Shtresa specifike arkitekturore (dmth. programi i mesëm), i dallueshëm nga aplikacionet individuale dhe i aksesueshëm në të gjithë sistemin e informacionit përmes shërbimeve, siç tregohet në Figurën 2.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 12967-1:2020
60.60 Standard published
8 gush 2022

Related project

Adopted from ISO 12967-1:2020

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login