DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 12967-1:2020

2020 “Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes”

Standardi ofron udhëzime dhe kërkesa për përshkrimin, planifikimin dhe zhvillimin e sistemeve të reja, si dhe për integrimin e sistemeve ekzistuese të informacionit, si brenda një ndërmarrjeje, ashtu edhe nëpër ndërmarrje të ndryshme të kujdesit shëndetësor, nëpërmjet një arkitekture,që integron të dhënat e përbashkëta dhe logjikën e biznesit në një shtresë specifike arkitekturore (dmth. programi i shërbimit). A është i dallueshëm nga programet e tjera individuale dhe i aksesueshëm në të gjithë sistemin e informacionit dhe funksionon përmes përzgjedhjes së shërbimeve.

Për më tepër klikoni për informacion mbi standarin:

Health informatics — Service architecture (HISA) — Part 1: Enterprise viewpoint

60.60 Standard published

DPS/KT 224 more