DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Directive

EU directive list

Kërko mes fjalëve kyçe

Search by stage

Search by type

96/98/EC

Pajisje detare


97/67/EC

Rregulla të përgjithshme për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimeve postale të Komunitetit dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit


98/70/EC

Cilësia e lëndëve djegëse benzinë dhe naftë(Amendimi i Direktivës 93/12/ EEC)


98/79/EC

Pajisje mjekësore të diagnostikimit "in-vitro"


98/83/EC

Cilësia e ulit e paracaktuar për përdorim njerëzor


99/31/EC

Groposja e mbeturinave