DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO 11806-1:2022 “Makineri për bujqësinë dhe pyjet - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për prerëset dhe kositëset e barit që manovrohen manualisht - Pjesa 1: Makineri të pajisura me motor me djegie integrale

Ky standard jep kërkesat dhe masat e sigurisë për verifikimin e tyre, projektimin, ndërtimin e furçave dhe prerësve të barit. Standardi përcakton metodat për eliminimin ose zvogëlimin e rreziqeve që rrjedhin nga përdorimi i këtyre makinerive dhe lloji i informacionit mbi praktikat e sigurta gjatë punës me to që duhet të jepet nga prodhuesi.