DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 11806-1:2022 “Makineri për bujqësinë dhe pyjet - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për prerëset e barit që manovrohen manualisht me dhe kositëset e barit - Pjesa 1: Makineri të pajisura me motor me djegie inte