DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 14387:2021 ‘Pajisje mbrojtëse respiratore - Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, testimi dhe markimi’

Ky standard i referohet filtrave të gazit dhe filtrave të kombinuar, të cilët përdoren si komponentë të zëvëndësueshëm në pajisjet mbrojtëse respiratore. Vlerësimi i kërkesave me përputhshmërinë e këtyre komponentëve me pajisjet mbrojtëse respiratore përcaktohen nga testet laboratorike.