DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

SSH EN 14387:2021 ‘Pajisje mbrojtëse respiratore - Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, testimi dhe markimi’