DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 17297-2:2019

Sistemet inteligjente të transportit - Harmonizimi i referencës së vendndodhjes për Urban-ITS - Pjesa 2: Metodat e transformimit

Intelligent transport systems - Location Referencing Harmonisation for Urban-ITS - Part 2: Transformation methods

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

35.240.60  

Scope

Ky dokument specifikon kërkesat, rekomandimet dhe lejet në lidhje me përkthimet ndërmjet metodave të referimit të vendndodhjes të zbatueshme në mjedisin e transportit urban.

Related directives

Directives related to this standards.

2010/40/EU

Direktiva 2010/40/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 7 korrik 2010 në kuadrin e vendosjes së sistemeve të transportit Inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe përballjes me mënyrat e tjera të Tekst transportit me EEA

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 17297-2:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 17297-2:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login