DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 16614-4:2020

Transporti publik - Rrjeti dhe shkëmbimi i orarit (NeTEx) - Pjesa 4: Informacioni i Pasagjerëve Profili Evropian

Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

35.240.60  

Scope

Ky specifikim teknik është një profil i serisë CEN/TS 16614. Ai fokusohet në informacionin që lidhet me shërbimet e informacionit të ushqimit të pasagjerëve dhe përjashton informacionin operacional dhe tarifat. NeTEx i dedikohet shkëmbimit të të dhënave të planifikuara (informacioni i rrjetit, orarit dhe tarifave) bazuar në Transmodel V6 (EN 12986) dhe SIRI (CEN/TS 15531-4/5 dhe EN 15531-1/2/3) dhe mbështet shkëmbimin e informacionit të rëndësisë për shërbimet e transportit publik për informacionin e pasagjerëve dhe sistemet AVMS. Për sa i përket shumicës së standardeve të shkëmbimit të të dhënave, përcaktimi i nëngrupeve të të dhënave dhe rregullave të dedikuara për ndonjë rast përdorimi specifik është një ndihmë e madhe për zbatuesit dhe për ndërveprueshmërinë e përgjithshme. Ky nëngrup zakonisht quhet profil dhe ky profil synon informacionin e pasagjerit si rast përdorimi.

Related directives

Directives related to this standards.

2010/40/EU

Direktiva 2010/40/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 7 korrik 2010 në kuadrin e vendosjes së sistemeve të transportit Inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe përballjes me mënyrat e tjera të Tekst transportit me EEA

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 16614-4:2020
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 16614-4:2020

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login