DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 17363:2019

Sistemet inteligjente të transportit - ECall të dhëna shtesë opsionale - Koncepti i të dhënave të lidhura me numrin e telefonit celular

Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

13.200     35.240.60  

Scope

Ky dokument përcakton një koncept "Të dhënat shtesë opsionale" të eCall për "Setin minimal të të dhënave" (MSD) që do të transferohet nga një automjet në një "Pikë përgjigjeje të sigurisë publike" (PSAP) në rast përplasjeje ose urgjence përmes një " Transaksioni i komunikimit eCall. Ky dokument përcakton: a) Kërkesat e protokollit për të siguruar pëlqimin e përdoruesit të telefonit për dhënien e 'numrit të telefonit të lidhur me PSAP' në rast të një incidenti që shkakton thirrje elektronike; b) Përkufizimi i konceptit OAD "Numër i lidhur celular i telefonit" (LTN); c) Dispozitat e privatësisë; d) Këshilla për PSAP-të për përdorimin e eCall OAD LTN; e) Shembull i një sekuence në automjet që gjeneron LTN OAD dhe e përcjell atë si pjesë të MSD. Për qartësi, protokollet e mediave të komunikimit dhe metodat për transmetimin e mesazhit eCall nuk janë të specifikuara në këtë dokument.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 17363:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 17363:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login