DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 17378:2019

Sistemet inteligjente të transportit - Urban ITS - Menaxhimi i cilësisë së ajrit në zonat urbane

Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

13.040.50     35.240.60  

Scope

Ky dokument ofron • informacion, udhëzime dhe specifikime mbi mënyrën se si o të vendoset një politikë e menaxhimit të cilësisë së ajrit dhe emetimeve; o të vendosë teknologji të besueshme dhe të shkallëzueshme për të monitoruar cilësinë e ajrit në mënyrë të vazhdueshme ose të rregullt; o të reagojë me masa adekuate; o të specifikojë nivelet e cilësisë së ajrit për shkaktimin e një skenari; • një paketë veglash me parametra dhe përkufizime të dhënash që mund të përdorë një rregullator; • mjete për të matur cilësinë e ajrit të kërkuar nga direktivat përkatëse të BE-së • për të specifikuar përdorimin e sistemeve inteligjente të transportit TS - Urban-ITS - Menaxhimi i 'Zonës së Kontrolluar' duke përdorur C-ITS, për qëllimet e zonave të kontrolluara me gjeografi për menaxhimin e emetimeve SHËNIM: Në mënyrë për të maksimizuar harmonizimin evropian, rekomandohet që ky specifikim të përdoret në kombinim me një modul të koncepteve të standardizuara të të dhënave, megjithatë, ky version i këtij dokumenti, i cili fokusohet në politika dhe procedura, nuk ofron specifikime të këtyre koncepteve të të dhënave.

Related directives

Directives related to this standards.

2010/40/EU

Direktiva 2010/40/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 7 korrik 2010 në kuadrin e vendosjes së sistemeve të transportit Inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe përballjes me mënyrat e tjera të Tekst transportit me EEA

2008/50/EC

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 17378:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 17378:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login