DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 419221-6:2019

Kushtet për përdorimin e EN 419221-5 si një pajisje e kualifikuar për krijimin e nënshkrimit elektronik ose vulës

Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

35.040.01     35.240.30  

Scope

Ky dokument specifikon kushtet për përdorimin e një pajisjeje të certifikuar EN 419221-5 në rast se nënshkruesi ose krijuesi i vulës ka kontroll të drejtpërdrejtë lokal të modulit kriptografik me qëllim që të njihet si një pajisje e kualifikuar për krijimin e vulës dhe/ose nënshkrimit, siç përcaktohet në Rregullore. BE 910/2014 [1]. Ky dokument synohet të përdoret nga subjekte të tjera përveç ofruesve të shërbimeve të besueshme. Ofruesit e shërbimeve të besimit mund të përdorin EN 419221-5 drejtpërdrejt pa pasur nevojë të marrin parasysh kushte specifike siç specifikohen në këtë dokument.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 419221-6:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 419221-6:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login