DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN IEC 60068-3-7:2020

Prova mjedisore - Pjesa 3-7: Dokumentacion mbështetës dhe udhëzim - Matjet në dhomat e temperaturës për provat A (e ftoht dhe B (me ngarkesë)

Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)

General information

40.20    

60.60   

DPS

DPS/KT 8

European Norm

Scope

IEC 60068-3-7: 2020 është në dispozicion si IEC 60068-3-7: 2020 RLV i cili përmban Standardin Ndërkombëtar dhe versionin e tij Redline, duke treguar të gjitha ndryshimet e përmbajtjes teknike krahasuar me botimin e mëparshëm.
IEC 60068-3-7: 2020 specifikon një metodë uniforme dhe të riprodhueshme për të konfirmuar që dhomat e provës së temperaturës përputhen me kërkesat e specifikuara në procedurat e provës klimatike të IEC 60068-2-1 dhe IEC 60068-2-2, kur ngarkohen me ose nxehtësi - mostrat shpërndarëse ose jo-shpërndarëse të nxehtësisë në kushte që marrin parasysh qarkullimin e ajrit brenda hapësirës së punës së dhomës. Ky dokument ka për qëllim kryesisht përdoruesit kur kryejnë monitorim të rregullt të performancës së dhomës. Ky botim i dytë anulon dhe zëvendëson botimin e parë të botuar në 2001. Ky botim përbën një rishikim teknik.
Ky botim përfshin ndryshimet e mëposhtme të rëndësishme teknike në lidhje me edicionin e mëparshëm:
- format verbale, në shumë pjesë, janë ndryshuar për të shprehur kërkesat në vend të rekomandimeve ("duhet" në vend të "duhet");
- Tabela 1 është përditësuar.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN IEC 60068-3-7:2020
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login