DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN), sapo ka publikuar një standard të ri për transportimin frigoriferik të mallrave

Nëpër botë ka një qarkullim masiv të mjeteve rrugore dhe hekurudhore, që transportojnë mallra të ndryshme, të cilat kanë nevojë për transportim frigoriferik të tilla si: fruta të freskëta, mish, lule, vaksinat, pajisjet mjekësore, kimikatet. Për t'u transportuar në mënyrë të sigurt dhe për t'u siguruar që mallrat të ruajnë vlerat e tyre, ato duhet të mbahen në një temperaturë konstante të kontrolluar në automjete të përshtatshme me pajisjet e nevojshme.

Komiteti teknik CEN/TC 413 'mjete transporti për transportimin frigoriferik të mallrave ' luan një rol të madh në hartimin e standardeve, që sigurojnë cilësinë e kësaj pajisjeje. Së fundmi, komiteti teknik CEN/TC 413 publikoi një standard të ri të rëndësishëm në terren: EN 16440-2:2023 "Metodologjitë e testimit për pajisjet frigoriferike që vendosen në mjetet e transportit - Pjesa 2: Pajisjet ftohëse".

Ky standard evropian specifikon metodologjitë e testimit të zbatueshme për pajisjet ftohëse të vendosura në mjetet e transportit të izoluar (si kamionët, rimorkiot, karrocat, mjetet e tjera të transportit dhe vagonët). Sistemet termike mbulojnë temperaturat e ulta dhe i ruajnë mallrat, duke përdorur një përzierje homogjene, të cilat kanë një temperaturë shkrirje më të ulët se ato të përbërësve të ushqimit që transportohet. Këto pajisje përdoren veçanërisht për transportin e ushqimeve si akulloret.

Ngarkimi i elementeve eutektikë nga faza e lëngshme në atë të ngurtë mund të kryhet ose nga një njësi kompresori/kondensatori e montuar në automjet ose nga një sistem i palëvizshëm direkt ose indirekt. Pajisjet ftohëse eutektike janë të pajisura me komponentët e nevojshëm për karikimin, transmetimin, ftohjen dhe/ose me pajisjet e kontrollit të temperaturës.

Standardi EN 16440-2:2023, CEN shton vlerat e portofolit evropian të standardizeve të nevojshme për të siguruar, që mallrat frigoriferike të transportohen në mënyrën më të sigurt të mundshme.