DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 50136-1:2012/A1:2018

“Sisteme alarmi - Sisteme dhe pajisje të transmetimit të alarmit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme”

Standardi siguron sistemet e mbrojtjes ndaj vjedhjeve. Sistemi i alarmit mbulon zonat e brendshme ose të jashtme të ambientit. Ai jep informacionin e nevojshëm të sinjaleve ose mesazheve të përdorura nga pjesa tjetër e sistemit të alarmit në raste vjedhjesh. Ky standard nuk zbatohet për ndërlidhjet e sistemeve.