DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 50136-1:2012/A1:2018

“Sisteme alarmi - Sisteme dhe pajisje të transmetimit të alarmit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme”

Standardi siguron sistemet e mbrojtjes ndaj vjedhjeve. Ai mbulon zonat e brendshme ose të jashtme të ambientit. Standardi jep informacionin e nevojshëm të sinjaleve ose mesazheve të përdorura nga pjesa tjetër e sistemit të alarmit në raste vjedhjesh. Ky standard nuk zbatohet për ndërlidhjet e sistemeve.