DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 16838:2019

Standardi specifikon kërkesat për ndërtimin, karakteristikat dhe performancën e banakëve frigoriferikë, të cilët shërbejnë për ruajtjen dhe ekspozimin e akulloreve artizanale për shitje. Ai përcakton kushtet dhe metodat e provës për të kontrolluar nëse, kërkesat për prodhimin e banakëve frigoriferikë janë përmbushur, si dhe klasifikimin edhe etiketimin e tyre.