DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 16838:2019

Standardi specifikon kërkesat për ndërtimin, karakteristikat dhe performancën e banakëve frigoriferikë, të cilët shërbejnë për ruajtjen dhe ekspozimin e akulloreve artizanale për shitje. Ai përcakton kushtet dhe metodat e provës për të kontrolluar nëse, kërkesat pë prodhimin e e banakëve frigoriferikë janë përmbushur, si dhe klasifikimin, etiketimin e tyre.