DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14511-4:2018

“Kondicionerë ajri për nxehje dhe ftohje, lagështuesit e ajrit dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik - Pjesa 4: Kërkesat”

Standardi pecifikon kushtet e testimit për klasifikimin e kondicionerëve, lagështuesve të ajrit dhe pompave të nxehtësisë, duke përdorur ajër, ujë, si mjet për transferimin e nxehtësisë, me kompresorë, që punojnë me elektricitet, kur përdoren për ngrohje ose ftohje. Ai gjithashtu specifikon kushtet e testimit për klasifikimin e ftohësve dhe lagështuesve të ajrit.