DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14511-4:2018

“Kondicionerë ajri për nxehje dhe ftohje, Lagështuesit e ajrit dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik - Pjesa 4: Kërkesat”

Standardi pecifikon kushtet e testimit për klasifikimin e kondicionerëve, lagështuesve të ajrit dhe pompave të nxehtësisë, duke përdorur ajër, ujëose ujë të kripur, si mjet për transferimin e nxehtësisë, me kompresorë, që punojnë me elektricitet, kur përdoren për ngrohje dhe / ose ftohje. Ai gjithashtu specifikon kushtet e testimit për klasifikimin e ftohësve të ajrit dhe lagështuesve të ajrit.