DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1335-2:2018

Mobilje për zyra - Karrige për zyrë - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë

Standardi specifikon kërkesat e sigurisë, forcës dhe qëndrueshmërisë për karriget e punës së zyrës. Nuk zbatohet për moblijet e tjera në ambientet e zyrës, por për to ekzistojnë standarde të tjera europiane, që specifikojnë kërkesat e tyre.