DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1335-2:2018

Mobilje për zyra - Karrige për zyrë - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë

Standardi specifikon kërkesat e sigurisë, forcës dhe qëndrueshmërisë për karriget e punës së zyrës. Nuk zbatohet për moblijet e tjera në ambientet e zyrës për të cilat ekzistojnë standarde të tjera europiane.