DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 13810:2022 “Turizëm dhe shërbime të lidhura me të - Vizita në vende industriale, kulturore dhe historike - Kërkesa dhe rekomandime”

Ky standard përcakton kërkesat dhe rekomandimet e përgjithshme për ofruesit e shërbimeve që përmbajnë ture të drejtuara nga operatorë turistikë ose të vetëdrejtuara, për t'u mundësuar vizitorëve të mësojnë:

Standardi zbatohet për vizitat turistike dhe shërbimet, objektet, pajisjet dhe operacionet përkatëse që mund të ndikojnë në cilësinë dhe sigurinë e vizitës dhe/ose përvojën e vizitorëve. Ky standard nuk zbatohet për zonat e mbrojtura natyrore për të cilat zbatohet ISO 18065, as për muzetë e njohur.