DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS/KT 230

Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

Aktiv

Committee

Manushaqe Jaçe

Elona Teluli

Elona.Teluli@dps.gov.al

Public documents

Scope

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me kërkesat e standardizimit në fushën e cilësisë së ujit, përcaktimin e kushteve së marrjes së mostrave të ujërave, matjen dhe raportimin e karakteristikave të ujit. Për sa i përket matjes së karakteristikave të ujit këtu përfshihen matjet fizike, kimike, biokimike, biologjike dhe matjet mikrobiologjike. Brenda fushëveprimit të këtij KT një rëndësi e veçantë i jepet aspektit mjedisor i cili ka të bëjë me kontrollin e sipërfaqes së ujit (lumenj,përrenj,liqene,rezervuare,dete,(ujëra detar), ujëra në terren dhe precipitimi i tyre. Nga ana tjetër një rol të madh luan dhe kontrolli i cilësisë së ujit të destinuar për konsum njerëzor, si dhe për qëllime të tjera si përshtatshmëria për përpunim industrial.

Facts and digits

0

New projects

1987

Published standards

0

Meetings

2

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CEN/TC 164


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 164


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 183


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 183


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 195


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 195


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 230


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 230


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 243


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 243


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 264


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 264


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 292


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 292


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 308


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 308


Origjina: CEN

O member

CEN/SS S26


Origjina: CEN
O member

CEN/SS S26


Origjina: CEN

O member

CEN/SS S27


Origjina: CEN
O member

CEN/SS S27


Origjina: CEN

O member

CEN/TC 345


Origjina: CEN
O member

CEN/TC 345


Origjina: CEN

O member

ISO/TC 147


Origjina: ISO
O member

ISO/TC 147


Origjina: ISO

O member

ISO/TC 224


Origjina: ISO
O member

ISO/TC 224


Origjina: ISO

O member