DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS/KT 230

Water, air and soil quality

Active

Committee

Manushaqe Jaçe

Elona Teluli

Elona.Teluli@dps.gov.al

Public documents

Scope

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me kërkesat e standardizimit në fushën e cilësisë së ujit, përcaktimin e kushteve së marrjes së mostrave të ujërave ,matjen dhe raportimin e karakteristikave të ujit. Për sa i përket matjes së karakteristikave të ujit këtu përfshihen matjet fizike, kimike biokimike, biologjike dhe matjet mikrobiologjike. Brenda fushëveprimit të këtij KT një rëndësi e veçantë i jepet aspektit mjedisor i cili ka të bëjë me kontrollin e sipërfaqes së ujit (lumenj, përrenj, liqene, rezervuare, dete (ujëra detar), ujëra në terren dhe precipitimi i tyre. Nga ana tjetër një rol të madh luan dhe kontrolli i cilësisë së ujit të destinuar për konsum njerëzor,si dhe për qëllime të tjera si përshtatshmëria për përpunim industrial.

Facts and digits

0

New projects

1987

Published standards

0

Meetings

2

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CEN/TC 164

Water supply


Originator: CEN
O member

CEN/TC 164

Water supply


Originator: CEN

O member

CEN/TC 183

Waste management


Originator: CEN
O member

CEN/TC 183

Waste management


Originator: CEN

O member

CEN/TC 195

Air filters for general air cleaning


Originator: CEN
O member

CEN/TC 195

Air filters for general air cleaning


Originator: CEN

O member

CEN/TC 230

Water analysis


Originator: CEN
O member

CEN/TC 230

Water analysis


Originator: CEN

O member

CEN/TC 243

Cleanroom technology


Originator: CEN
O member

CEN/TC 243

Cleanroom technology


Originator: CEN

O member

CEN/TC 264

Air quality


Originator: CEN
O member

CEN/TC 264

Air quality


Originator: CEN

O member

CEN/TC 292

Characterization of waste


Originator: CEN
O member

CEN/TC 292

Characterization of waste


Originator: CEN

O member

CEN/TC 308

Characterization and management of sludge


Originator: CEN
O member

CEN/TC 308

Characterization and management of sludge


Originator: CEN

O member

CEN/SS S26

Environmental management


Originator: CEN
O member

CEN/SS S26

Environmental management


Originator: CEN

O member

CEN/SS S27

Waste - Characterization, treatment and streams


Originator: CEN
O member

CEN/SS S27

Waste - Characterization, treatment and streams


Originator: CEN

O member

CEN/TC 345

Characterization of soils


Originator: CEN
O member

CEN/TC 345

Characterization of soils


Originator: CEN

O member

ISO/TC 147

Water quality


Originator: ISO
O member

ISO/TC 147

Water quality


Originator: ISO

O member

ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply wastewater and stormwater systems


Originator: ISO
O member

ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply wastewater and stormwater systems


Originator: ISO

O member