DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS Cooperation Agreements

Marrëveshjet kanë për qëllim ndër të tjera të theksojnë:

Gjithashtu, këto marrëveshje synojnë një sensibilizim të aktorëve të ekonomisë për pjesëmarrje me aktive të tyre (kryesisht të eksperteve të fushave të ndryshme të biznesit/kompanive) në Komitetet Teknike të DPS dhe në procesin e hartimit, adoptimit, miratimit dhe përkthimit të standardeve Shqiptare. Shtrirja e këtij bashkëpunimi në qytete të tjera përveç Tiranës, ka për qëllim çuarjen më pranë biznesit dhe strukturave të zhvillimit rajonal teknologjinë më të fundit në nivel Europian e Ndërkombëtar, standardet Europiane e ndërkombëtare për të gjitha fushat e ekonomisë. Në këto marrëveshje DPS i cakton palët nënshkruese si shitës zyrtare të standardeve Shqiptare përkundrejt termave financiare të rëna dakord nga palët. Gjithashtu, në këto marrëveshje, DPS inkurajon shumë iniciativat e individëve apo kompanive të ndryshme të kontribuojnë financiarisht në përkthimin në gjuhën shqipe të standardeve Shqiptare.

Marrëveshje bashkëpunimi me Agjentët dhe Nën-shpërndarësit:

Marrëveshje bashkëpunimi me Organizmat e Standardizimit: