DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Është publikuar standardi SSH EN 60335-2-17:2013 “Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-17: Kërkesat e veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to”