DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 5164:2014 “Produkte nafte - Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave - Metoda kërkimore (ISO 5164:2014)”