dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Dhjetor jane adoptuar 372 standarde dhe dokumente standardizimi, si shqiptare; nga te cilat 254 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 118 Nderkombetare (ISO dhe IEC)



Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 136
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 5: Kushtet klimaterike

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
27.02.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
21.02.2017 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Ndalues të flakës - Kërkesat e performancës, metoda prove dhe kufijtë për përdorimin (ISO 16852:2016)
Anglisht
Publikuar 
16.02.2017 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (EPS) polistireni të bymyer- Specifikimi
Anglisht
Publikuar 
09.02.2017 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Makineri për tekstile - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1: Kërkesat e zakonshme
Anglisht
Publikuar 
09.02.2017 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme frigoriferike dhe pompa nxehtësie – Kërkesat e sigurisë dhe të mjedisit - Pjesa 1: Kërkesat bazë, përkufizimet, klasifikimi dhe kriteri i përzgjedhjes
Anglisht
Publikuar 
09.02.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Sisteme frigoriferike dhe pompa nxehtësie - Kërkesa të sigurisë dhe të mjedisit - Pjesa 3: Vendi i instalimit dhe mbrojtja personale