dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 146
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Tuba prej gize të farkëtueshme, rakorderi aksesorë dhe bashkimet e tyre për zbatime në ujë

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Gurë i aglomeruar - Metodat e provës - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 1: Traversat muralë, brezat, çengelët dhe konsolat
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 3: Përforcim i shtresës horizontale të llaçit me rrjetë çeliku
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 2: Arkitrarët
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për muraturë - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në përkulje