dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 25
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Produktet e lëngëta të naftës - Përcaktimi i përmbajtjes së esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) - Metoda e spektrometrisë me rreze infra të kuqe

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
22.01.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
11.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 2:Ngjitësit për vetrata
Anglisht
Publikuar 
21.12.2017 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte me bazë biologjike - Kërkesat për komunikimin e konsumatorit me biznesin dhe pretendimet
Anglisht
Publikuar 
21.12.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte me bazë biologjike - Udhëzime për inventarin e Ciklit të Jetës (LCI) për fazën e fundit të jetës
Anglisht
Publikuar 
21.12.2017 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Produkte me bazë biologjike - Kriteret e qëndrueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
21.12.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte me bazë biologjike - Kërkesat për karakteristikat e biznesit duke përdorur një bazë të dhënash