dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar-Shkurt 2017 jane adoptuar 45 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 32 Evropiane (CEN dhe CLC) dhe 13 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 140
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Udhëzime për përdorimin për ujitje në bujqësi të ujërave të zeza të trajtuara Pjesa 4 - Monitorimi

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
24.03.2017 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Udhëzime për përdorimin për ujitje në bujqësi të ujërave të zeza të trajtuara Pjesa 4 - Monitorimi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e menaxhimit anti-ryshfet - Kërkesat me udhëzim për përdorim
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Pllaka qeramike - Përkufizimi, klasifikimi, karakteristikat, vlerësimi dhe verifikimi i qëndrueshmërisë të performancës dhe markimi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PF) prej shkume fenolike- Specifikimi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PU) prej shkume poliuretani të ngurtë - Specifikimi