dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 34
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Sistemet e menaxhimit të sigurisë për zinxhirin e furnizimit - Praktikat më të mira për sigurinë e zbatimit të zinxhirit të furnizimit, vlerësimet dhe planet - Kërkesat dhe udhëzime

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
11.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 2:Ngjitësit për vetrata
Anglisht
Publikuar 
09.03.2018 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Matja e radioaktivitetit në mjedis - Ajri: radon -222 - Pjesa 1: Origjina e radonit dhe produktet e tij të shkatërrimit afatshkurtër dhe metodat lidhëse matëse (ISO 11665-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
09.03.2018 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Shkarkimet nga burimet stacionare - Përcaktimi manual i përqëndrimit të masës së grimcave
Anglisht
Publikuar 
05.03.2018 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Matjet bazë të trupit të njeriut për projekt teknologjik - Pjesa 1: Përkufizimet e matjes së trupit dhe pikat e referimit (ISO 7250-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
05.03.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Përcaktimi i përmasave të veshjeve - Pjesa 3: Etiketimi i përmasave bazuar në matjet dhe intervalet e trupit
Anglisht
Publikuar 
05.03.2018 
82 fq.
PDF
6545 lek 
Përcaktimi i përmasave të veshjeve - Pjesa 1: Përcaktimet antropometrike për matjet e trupit