dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 156
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Shërbime inxhinierike - Terminologjia për të përshkruar shërbimet inxhinierike për ndërtesat, infrastrukturën dhe objektet industriale

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
25.06.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
20.06.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Testi i frenimit të rritjes të algave detare me Skeletonema sp. dhe Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2016)
Anglisht
Publikuar 
20.06.2017 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e tokës - Përcaktimi i përmbajtjes të hidrokarbureve flurore aromatike, naftalenit dhe hidrokarbureve flurore të halogjenuara me Gaz-kromatografi - Metoda "purge-and-trap"me desorbim termik (ISO 15009:2016)
Anglisht
Publikuar 
19.06.2017 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Ferrolidhje - Metodat eksperimentale për kontrollimin e saktësisë së ndarjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
19.06.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Ferrokromi dhe ferrosilikokromi - Përcaktimi i përmbajtjes së kromit - Metoda potenciometrike
Anglisht
Publikuar 
19.06.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Koks - Përcaktimi i lagështisë totale