dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm (ISO 12312-1:2013)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
20.07.2018 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Doreza mbrojtëse ndaj kimikateve dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 1: Terminologjia dhe kërkesat e performancës për rreziqet kimike
Anglisht
Publikuar 
18.07.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tuba prej çeliku me karbon të përshtatshëm për vidhosje në përputhje me ISO 7-1
Anglisht
Publikuar 
18.07.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorit të lirë dhe klorit të përgjithshëm - Pjesa 2: Metoda kolorimetrike që përdor N.N - dietil - 1.4 fenildiaminë, për qëllime të kontrollit rutinë
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
182 fq.
PDF
8449 lek 
Teknologjia e informacionit – Shënimi Një i Sintaksës Abstrakte - ASN.1: Specifikim i shënimit bazë
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Teknologjia e informacionit – Shënimi Një i Sintaksës Abstrakte - ASN.1: Specifikim i shënimit bazë
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Teknologjia e informacionit - Shënimi Një i Sintaksës Abstrakte: Specifikim i objektit të informacionit