dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Shërbimet e mjekësisë estetike - Trajtime mjekësore jo kirurgjikale
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Optika dhe fotonet - Lazerat dhe pajisjet që punojnë me lazer - Metoda prove për fuqinë e rrezeve të lazerit, energjisë dhe karakteristikat e përkohshme (ISO 11554:2017)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje respiratore dhe anestezie - Përmasat e lidhëses vidhosëse të pa ndryshueshme (NIST) për bashkues me presion të ulët të gazrave mjekësore - Amendamenti 1 (ISO 18082:2014/Amd 1:2017)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje respiratore dhe anestezie - Bashkues tubash fleksibël me presion të ulët për përdorim me gazrat mjekësore - Amendamenti 1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje respiratore dhe anestezie - Rrugët e sipërme të frymëmarrjes të laringut dhe bashkuesit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje respiratore dhe anestezie - Etiketa për përdoruesit e shiringave që përmbajnë barna të cilat përdoren gjatë anestezisë - Ngjyrat, përcaktimi dhe performanca