DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

U mbajt mbledhja e Bordit Drejtues të DPS

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2016 më datë 29 Shkurt, në ambientet e DPS-së. Pjesëmarrja ishte pothuajse e plotë (morën pjesë 10 antarë nga 11 që është numri maksimal i tyre, bazuar në VKM 433/2010 “Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit”).

Mbledhja u drejtua nga Kryetari i BD, Z. Ilir Rrëmbeci i cili hapi mbledhjen duke e drejtuar atë sipas rendit të ditës të miratuar nga të gjithë antarët.

Rendi i ditës, ndër të tjera, përmbante:

Disa nga rezultatet/vendimet e mbledhjes ishin:

Mbledhja tjetër e radhës e Bordit drejtues u la të mbahet në Qershor 2016.