DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Standardi SSH EN ISO 52016-1:2017

Standardi SSH EN ISO 52016-1:2017 “Performanca energjetike e ndërtesave - Nevojat e energjisë për ngrohje dhe ftohje, temperaturat e brendshme dhe ngarkesat e ndjeshme dhe të fshehura të nxehtësisë - Pjesa 1: Procedurat e llogaritjes”

Ky standard përcakton metodat e llogaritjes për vlerësimin e:

a) nevojës së energjisë për ngrohje dhe ftohje, duke u bazuar në llogaritjet orare ose mujore;

b) nevojës latente të energjisë për (mos) krijimin e avullit, bazuar në llogaritjet orare ose mujore;

c) temperaturës së brendshme, bazuar në llogaritjet orare;

d) Ngarkesës së ndjeshme të ngrohjes dhe ftohjes, bazuar në llogaritjet orare;

e) lagështisë dhe ngarkesës së ngrohjes latente për (mos) krijimin e avullit, bazuar në llogaritjet orare;

f) projektit të ngarkesës së ngrohjes së ndjeshme dhe projektit të ngarkesës së ngrohjes latente, duke përdorur një interval llogaritjeje orare;

g) kushteve të furnizimit me ajër për të siguruar krijimin e avullit.

Metodat e llogaritjes mund të përdoren për të gjithë llojet e ndërtesave, të cilat përdoren për qëllime të ndryshme.