DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Standardi SSH EN 81-50:2020

Ky standard specifikon rregullat e projektimit, llogaritjet dhe provat e përbërësve të ashensorëve, të cilat referohen nga standardet e tjera të përdorura për projektimin e ashensorëve të pasagjerëve, ashensorët që përdoren për transportin e mallrave dhe llojet e ngarkesave të tjera.