DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO 10156:2017 'Bombola gazi - Gazet dhe përzjerjet e gazeve - Përcaktimi i fuqisë djegëse dhe aftësisë oksiduese për zgjedhjen e ventilave shkarkues të bombolave' (ISO 10156:2017)

Ky standard specifikon metoda për të përcaktuar nëse një përzierje gaz me gaz është i ndezshëm në ajër dhe nëse një përzierje gaz me gaz është më shumë ose më pak oksidues se ajri në kushte atmosferike. Standardi SSH EN ISO 10156:2017 ka për qëllim të përdoret për klasifikimin e gazeve dhe përzierjeve të gazit përfshirë zgjedhjen e valvulave të shkarkimit të bombolave të gazit. Standardi SSH EN ISO 10156:2017 nuk mbulon përgatitjen e sigurt të këtyre përzierjeve nën presion dhe në temperatura të tjera nga ambienti.